2016-04-27 22:49 #0 av: iMacKalle

Vid prostatacancer är det två diagnoser man ställer. Botbar och inte botbar.

Man anses som botbar om cancern inte spridit sig utanför prostatan, då ges man Brachymetoden. Strumpsticksliknande långa nålar med ett strontiumstift i änden  förs rätt in i tumören i prostatan för att inte omkringliggande organ och vävnad skall ta skada av strålningen. Eftersom man anses botbar vill man inte strålskada  i onödan.